O nás
Služby
Etický kodex
Kontakt
ETICKÝ KODEX
  1. Zájmy klientů jsou stavěny před zájmy vlastní a služby jsou poskytovány tak, aby z nich měl užitek především klient. Odborných znalostí a zkušeností je využíváno tak, aby poskytnuté rady byly nejen objektivní a kompletní, ale též kompetentní.

  2. Každá poradenská služba je poskytována na individuální bázi a musí být spojena s vypracováním specifických doporučení, která uspokojí konkrétní požadavky klienta.

  3. Podle potřeby a zájmu jsou zaměstnanci klienta dopředu seznámeni se zásadami, metodikou a technikami používanými při činnosti pro klientskou organizaci tak, aby bylo docíleno efektivní spolupráce.

  4. Klient je vždy objektivně informován o všech vztazích, okolnostech, záměrech nebo zájmech, které by mohly ovlivnit jeho úsudek a nestrannost poskytovaných služeb.

  5. Veškeré získané informace o klientovi jsou udržovány v tajnosti. Rovněž je zamezováno tomu, aby těchto informací mohly bez souhlasu klienta využívat třetí osoby.

  6. S výjimkou zvláštních případů je zapotřebí, aby klient dostal ještě před zahájením vlastní poradenské činnosti písemný návrh smlouvy, v níž budou navrženy cíle, rozsah a podle možností i odhad honoráře nebo alespoň principy jeho výpočtu. Všechny důležité změny týkající se povahy, rozsahu a časového průběhu poskytovaných služeb jsou projednávány s klientem a je dbáno na to, aby byly vzájemně písemně potvrzeny ještě před jejich provedením.

  7. Od klienta je požadován honorář ve výši, která vždy odpovídá povaze i rozsahu poskytovaných služeb a odráží i předpokládanou odpovědnost.

  8. S etikou poradenské činnosti se neslučuje, aby byly přijímány provize za získání klienta.

  9. Služby dvěma nebo více navzájem si konkurujícím či znepřáteleným klientům jsou poskytovány jedině s jejich vědomím. Je pečlivě zvažováno, zda za daných okolností a daného vztahu mezi klienty není vhodnější své kontakty s jedním z nich přerušit.

  10. Požádá-li klient o posouzení činnosti jiné poradenské organizace nebo jednotlivce, kteří pro něj pracují, učiní to pouze s vědomím toho, koho se to týká.

česky  |  english